Alla biljetter har ett nettopris. Nettopriset avser enbart resan och för att täcka kostnaderna för försäljning och distribution läggs en bokningsavgift på nettopriset.

På grund av att bokningsavgifterna är olika beroende på var kunden köper sin resa, kan resans totala pris variera.


Hos SmartResenär är bokningsavgiften


Via internet                       7%

Manuell bokning               12%//Kundtjänst