EU har antagit gemensamma regler som gäller för järnvägsresor inom EU och mellan EU och icke EU-land (tex Norge) och som är bindande för all tågtrafik i länderna. I Sverige gäller det för all järnvägstrafik. I EU-regelverket finns väldigt mycket reglerat men här finns det viktigaste för en tågresenär.


Ersättning vid försening och inställd resa


Om tåget är försenat 60 minuter eller mer kan man få tillbaka en del av biljettpriset enligt nedan


60 – 119 minuter försening ger 25% av biljettpriset tillbaka.

120 min eller längre försening ger 50% av biljettpriset tillbaka.


Ersättningen betalas ut kontant om man så önskar och utan kostnad. Om resan beräknas bli minst 60 minuter försenad och därigenom meningslös har man rätt att bryta resan och få gratis returbiljett och hela priset (100%) för den köpta ut- och återresan tillbaka. Om resa blir inställd får man tillbaka hela priset (100%).


Vid försening gäller även


Om förseningen överstiger 60 min har man rätt till förfriskningar om detta kan tillhandahållas.

Om resan vid försening måste fortsätta med annat tåg, buss eller transportsätt har du rätt till transport i samma komfortklass vilket innebär att du kan avvisa resa i lägre klass, buss, taxi om detta innebär komfortsänkning och istället ta nästa lämpliga förbindelse.

Om resa inte kan fortsätta samma dag har du rätt till ersättning för kostnader för övernattning och mat i avvaktan på avresa nästa dag ( eller senare ).

Om avgång beräknas bli minst 60 minuter sen har du rätt att bli kostnadsfritt ombokad till annan tidigare avgång även om detta innebär högre komfortklass och/eller annan operatör.


VIKTIGT:  • Vid försening mindre än 60 min får man ingen ersättning.
  • Ersättning gäller bara tågförsening och ej tex buss eller båt.
  • Ersättningen gäller hela biljetten inkl annat tåg, buss, båt etc.
  • Du får bara ersättning för resan och ej annat som tex arbetstid.
  • Ersättningen skall betalas ut senast 30 dagar efter begäran.//Kundtjänst